Käännökset

Teen toimeksiannosta pienehköjä käännöstöitä suomesta englantiin ja englannista suomeen. Suomennan lyhyehköjä teknisiä tekstejä, kuten käyttöohjeita ja tuote-esitteitä. Käännän englanniksi lyhyehköjä yleiskielisiä tekstejä sopimuksen mukaan. 

Rivihinnoittelu

Hinnoittelen käännöstyöt rivimäärän perusteella. ellei toisin sovita. Käännöksen hinta määräytyy käännöksen pituuden, tekstilajin ja termistön vaikeuden perusteella. Lopulliseen hintaan vaikuttavat myös käännöksen aikataulu, kielipari ja -suunta, oikoluku, kielentarkistus ja käännöksen ohessa tehdyt lisätyöt, sanastotyö, asettelu, taitto yms.
 
Käytän hinnoittelussa SKTL:n suosittelemaa standardia kääntäjän riviä:
60 lyöntiä valmista käännöstekstiä.
 
Käytännössä yksi kääntäjän rivi vastaa 10:tä englannin kielen sanaa.Suomen sanoja mahtuu riville noin 7 kpl. Rivihinnalla hinnoiteltuna maksat vain todellisesta tehdystä käännöstyöstä. Merkkimäärän voit tarkistaa helposti esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmasi sanalaskurilla (merkit välilyönteineen).
 
Lue lisää käännöstöiden hinnoittelusta...
 

 

 
Powered by Website Baker